עכשיו בשידור חי
03:00-05:00
לילה שקט
מוסיקה לחלום איתה
התוכנית הבאה:
בוקר בא טוב 05:00-06:45
לוח השידורים יום ש 23.07.16
06:45-07:00 תרגול בוקר
07:00-08:00 בוקר בא טוב
08:00-09:00 אוצר מקומי
09:00-10:00 העברית
10:00-11:00 שירים מכאן
11:00-13:00 טיול שבת
13:00-14:00 ניסוי הכלים של מיכה לבינסון
14:00-15:00 קבלו תיקון
15:00-16:00 סולמות בזמן
16:00-18:00 שירים וקצרצרים
18:00-19:00 רוח על המים
19:00-20:00 השעה המיוחדת
20:00-21:00 בסגנון חופשי
21:00-22:00 ניסוי הכלים של מיכה לבינסון
22:00-23:00 האוניברסיטה הקוסמית
23:00-24:00 שיר לשירה
00:00-01:00 תרגול לילה
01:00-03:00 טיול שבת
03:00-05:00 לילה שקט
05:00-06:45 בוקר בא טוב