עכשיו בשידור חי
03:00-04:00
העברית
מוסיקה בעריכת נועה אלבס ש.ח
התוכנית הבאה:
הטוב, הרב והפילוסוף 04:00-05:00
העברית 18.4.15
לוח השידורים יום ג 28.07.15
06:45-07:00 תרגול בוקר
07:00-08:00 בוקר בא טוב
08:00-09:00 כשהיום עולה
09:00-09:30 השראה ב-12 דקות
09:30-11:00 פה-זה-טוב
11:00-12:00 הטוב, הרב והפילוסוף
12:00-14:00 עולם קטן
14:00-15:00 אסימונים
15:00-16:00 הכל כאן
16:00-17:00 פפריקה
17:00-18:00 זריחתה של השקיעה
18:00-18:15 השראה ב-12 דקות
18:15-19:00 זריחתה של השקיעה
19:00-19:15 רבות הדרכים
19:15-20:00 ערב בא טוב
20:00-22:00 עולם קטן
22:00-23:00 הטוב, הרב והפילוסוף
23:00-24:00 תרגול לילה
00:00-01:00 הכל כאן
01:00-02:00 המוסיקה של התודעה
02:00-03:00 לילה שקט
03:00-04:00 העברית
04:00-05:00 הטוב, הרב והפילוסוף
05:00-06:00 אסימונים
06:00-06:45 בוקר בא טוב