עכשיו בשידור חי
10:00-11:00
שירים מכאן
שעה ישראלית בעריכת טלי פולק
התוכנית הבאה:
טיול שבת 11:00-13:00
פופיק ארנון בלדה בין כוכבים
לוח השידורים יום ש 13.02.16
06:45-07:00 תרגול בוקר
07:00-08:00 בוקר בא טוב
08:00-09:00 אוצר מקומי
09:00-10:00 העברית
10:00-11:00 שירים מכאן
11:00-13:00 טיול שבת
13:00-14:00 ניסוי כלים
14:00-15:00 עונג שבת
15:00-16:00 סולמות בזמן
16:00-17:00 המוסיקה של התודעה
17:00-18:00 קול השלום הפנימי
18:00-19:00 רוח על המים
19:00-20:00 השעה המיוחדת
20:00-22:00 בסגנון חופשי
22:00-23:00 ניסוי כלים
23:00-24:00 שיר לשירה
00:00-01:00 תרגול לילה
01:00-03:00 טיול שבת
03:00-06:45 לילה שקט